محصولات مونوپمپ مجموعه شرکت رایبد انرژی پاژ با برند پمپ پاژ عرضه می شود. انواع مونوپمپ تولیدی این شرکت از نوع دوزینگ، پمپ انتقال، پمپ مواد شیمیایی، پمپ عمودکش مواد شیمیایی، پمپ بشکه کش می باشد. انواع ظرفیت های تحت پوشش از 50 لیتر بر ساعت تا 70 مترمکعب بر ساعت و تا فشار کاری 24 بار عرضه می شود.

پمپ فیلتر پرس

منوپمپ فید فیلتر پرس ظرفیت تا 70 متر مکعب بر ساعت، مخصوص انتقال انواع مواد غلیظ، لجن، تیکنر باطله

مونوپمپ دوزینگ

دوزینگ پمپ کلر، اسید و غیره با ظرفیت های 50 لیتر بر ساعت تا 1000 لیتر بر ساعت

پمپ فلوکولانت

مونوپمپ تزریق فلوکولانت دبی از 150 لیتر بر ساعت تا 18 متر مکعب بر ساعت، پمپ تزریق فلوکولانت